ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Ekolojik dengeye katkıda bulunabilmek ve gelecek nesillere temiz ve yeterli kaynaklar sunabilmek için bir çevre politikası oluşturduk. Çevre politikamızın temeli, işimizde en iyi hizmeti sunarken, faaliyetlerimizin olumsuz olabilecek her türlü çevresel etkisini en az seviyeye indirmektir.

Amacımız gelecek nesillere kaynakları yeterli olan temiz bir dünya bırakmaya yardımcı olmaktır. Doğal kaynak kullanımını azaltarak çevreye verilen zararları en aza indiren ve oluşabilecek riskleri azaltmayı amaçlayan bir çevre koruma anlayışı taşıyoruz.

Bu yüzden politikamız;

 • Ülkemizdeki çevre mevzuatına uymak ve güncelliğini sağlamak,
 • Emanet aldığımız çevreyi temiz ve sağlıklı olarak teslim etmek,
 • Sürdürülebilir yaşam için yaşanabilir bir dünyayı gelecek nesillere bırakmak,
 • Başlattığımız çevrecilik hareketi ile sadece SOLENTURK bireylerini değil, müşterilerimizi, tüm çevre işletmeleri ve çalışanlarını etkilemek,
 • Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışanlarımızı bilinçlendirerek katılımlarını sağlamak,
 • Yeşili korumak ve çoğaltmaktır.

Yukarıdaki politikamız doğrultusunda başlıca amaç ve hedeflerimiz;

 • Hava ve su kirliliğini, sızıntı ve dökülmeleri ve gürültüyü mümkün olduğu kadar azaltmak ve önlemek,
 • Enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak ve enerji performansımızı sürekli geliştirmek,
 • Gelecekte üretilecek yeni ürünler veya geliştirilecek yeni prosesler ve faaliyetlerle ilgili Çevre Etkenlerini kontrol altında tutmak ve minimize etmek, enerji verimli teknoloji ve uygulamaları tercih etmek,
 • Enerjinin verimli kullanımı için enerji verimliliği projeleri yapmak ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını arttıracak faaliyetlerde bulunmak,
 • Üretimde ve tüm süreçlerimizde enerji verimli ürün ve hizmetlerin teminini yapmaktır.