KALİTE VE BELGELERİMİZ

KALİTE POLİTİKAMIZ

  • En üst düzeyde müşteri memnuniyetinin sağlanması,
  • Hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesi ve maliyet düşürücü tedbirler alınması,
  • Tedarikçilerimize siparişler ile ilgili yükümlülüklerin sürekli şeffaf ve net bir şekilde aktarımını sağlamak,
  • Kalite iyileştirme çalışmalarının sistematik ve planlı bir şekilde herkesin katılımı ile, iç ve dış müşterilerimizin gerekliliklerinin karşılanmasına öncelik verilerek sürdürülmesi,
  • Tüm çalışanlarımıza sürekli eğitim programı sağlanması,
  • Bağlantı yaptığımız her firmaya büyüklüğünü dikkate almadan maksimum gayretle hizmet sunulmasını sağlamak.